מועדון כתבי עת

געשוש

גיליון מס' 1,
1969-1970

כמה מילות הסבר

עמוד השער

אל תקנה לפני שתקרא את העמוד הראשון!

קול קורא להנוער היושב בציון

שלוש בנות על כל בן

לעלות על הגל

אהבה חופשית 1

אהבה חופשית 2

עמוד לפני אחרון

עמוד אחרון


צעיר,

מה שאתה מחזיק עכשיו בידך הוא לא "עוד עתון נוער". עתון זה הוא יחיד במינו בארץ וגם מטרתו היא יחידה במינה. את כוונת הדברים תבין בהמשך:
הנוער הישראלי הוא ברובו אדיש לנעשה סביבו. נוער, שבכל מדינה נאורה בעולם מהווה דעת קהל עצומה, ובמרצו ובהתלהבותו דוחף את החברה כולה להתקדמות בשטחי החיים - נוער כזה עדיין לא קיים בארץ. זהו אסון למדינה. בגלל חוסר דעת קהל צעירה חזקה, מתגבר בארץ הגורם ה"מייצב", או במלים אחרות - הקופא על השמרים. בדרך זו אין סיכוי לקוות לשינוי בשטח משטחי החיים, שרובם נוגעים ישירות לדור הצעיר.
כדי לסייע ביצירת דעת קהל כזאת, כדי שלצעיר במדינה תהיה גם כן אפשרות מעשית להשתתף בעיצוב פני המדינה ולתרום לקידומה - יצא געשוש לאור. הוא לא "נוסד" על ידי "מערכת" קבועה, אלא התארגן באופן ספונטאני על ידי בני נוער שונים הכוללים בתוכם סטודנטים, חיילים וגימנזיסטים שלא רצו לטבוע בים האדישות ותרמו את דעותיהם בצורת כתבות וכן בצורת רעיונות שנוסחו לכתבות מגובשות מבלי לשנות דבר מכוונת הכותבים על ידי בעלי כושר שכתוב שהתגייסו לעזרת העתון, מבין צעירים אלה.
בגלל הדעות הפוליטיות המובעות בחלק מן הכתבות, לא יצא געשוש לפני הבחירות כדי לא לשמש שופר תעמולה ביודעין או בלא יודעין לקו פוליטי זה או אחר. געשוש לא יצא לאור תוך רכיבה על הגל של מערכת הבחירות; הוא חיכה עד שוך סערת הבחירות כדי להדגיש שהנוער בארץ אינו צריך להתעורר מאדישותו רק לקראת הבחירות - ולשקוע בתנומה למחרתן. כדי שיהיה משקל לדעותיו חייב הצעיר להיות עירני לנעשה סביבו גם במשך כל ארבע השנים שבין בחירות לבחירות. לפיכך לא עלה געשוש על הגל המבטיח, אמנם, הצלחה לעתון כזה, אך יוצר הרגשת לוואי מרירה של עתון קטן וקיקיוני הממהר לחטוף נתח מתשומת לבו של הציבור, העירני בימי בחירות יותר מאשר בימים רגילים.
כאמור, יצא געשוש לאור כדי לעזור לסילוק מחדל האדישות מקרב הצעירים. ואתם, כצעירים, צריכים להענות לקריאה זו ולהביע באמצעות העתון את דעותיכם לגבי תופעות הדורשות שינוי. עליכם להשתתף באורח פעיל בעתון שהוא, למעשה, שלכם. מעל דפי עתונכם אתם חפשיים להביע את דעותיכם במלואן, ללא צנזורה משום גורם שהוא, אין זה משנה במה יעסקו ואיזו מידה של מהפכנות או קיצוניות תהיה בהן. את "גבול הטעם הטוב" של דעתכם או רשימתכם לא יקבע אף אחד מלבדכם, כי קביעה של גבול מעין זה מהווה פתח לצנזורה גלויה. מובן, שכל אחד מכם אחראי באופן אישי לתוכן הדעה שהוא מביע. געשוש אינו מוסד של עתון אלא רק רמקול שלכם, ובהעדרות מבנה מקובל של "מוסד" בשם עתון - נעדרת גם האחריות לנכתב בו, כי אין ממי לדרוש אותה אלא מכל כותב באופן אישי.
עיין בפסקה האחרונה ותמצא שדעותיך הן החשובות ולא כתבותיך. הבע את רעיונותיך גם אם אין לך כשרון כתיבה, וגעשוש ימצא דרך להגישן בצורה נאותה, כפי שנעשה בחלק מהכתבות שבגליון זה, הנראות לך כחטיבה מגובשת אחת ולמעשה הן ניסוח מסודר של קובץ רעיונות שלא שונה מכוונתם דבר.

לסיום - געשוש הוא עתון ספונטאני. אין לו מערכת קבועה, אין לו מממנים מבוגרים העומדים מאחוריו ומתערבים בקביעת דמותו, זהו לא עתון בעל קשרים ב"מקומות הנכונים" - אבל הוא גם לא זקוק לזה. זהו עתון שצץ מתוך הנוער ונשאר בו, וברגע שהוא לא ישאר בו - אין לו זכות קיום.

כל אלה שדאגו לצד הגרפי והטכני של העתון לא חסכו במאמצים (גם כספיים) כדי להגיש לך עתון שצריך לייצג אותך - רענן, מקורי, וצעיר, ולא "עוד עלון תנועה". מובן מאליו שאין העתון יוצא כדי לגרוף רווחים כלשהם. בגליון זה גם אין מודעות פרסומת שיעזרו לו בכיסוי הוצאותיו. מחירו של געשוש הנוכחי נקבע רק לפי גורמים אלו. המחיר ישתנה מגליון לגליון - למעלה או למטה - בהתאם להוצאות בלבד.

מובן, שהגברת התפוצה תעזור להורדת מחיר הגליון הבא - ואתה נקרא לפעול להגברת תפוצתו של געשוש בחוגים רחבים ככל האפשר. גם בזאת תעזור לעצמך - בהגדלת תפוצתה של הבמה החפשית שלך, ועל ידי כך - בהגברת משקלה ומשקל דעותיך בציבור.

          עתונך רוצה שתצליח בפעילותך למען הצלחתו.

          געשוש מפיץ את דעותיך - עזור להפיץ את געשוש!


אוב ת.ד. 20559 תל-אביב 6120402