המועדון    הוצאת אוב    סיפורים קצרים    פרויקט אנאנ    קריימת'ינק - הראלדו    מאמרים    מפת האתר
המאמרים

אידיאולוגיות - איי.ג'יי בייקר

המילה 'אידיאולוגיה' הוטבעה בסביבות 1797, כדי לציין פשוט את 'מדע הרעיונות', וקיבלה משמעות פוליטית כשנפוליון התייחס בבוז אל אידיאליסטים ורפורמרים פוליטיים כ-'אידיאולוגים'. במובן זה היא נלקחה והורחבה ע"י מרקס; אבל למרות שהיום 'אידיאולוגיה' ו-'אידיאולוגי' הם מושגים פוליטיים אופנתיים, במידה רבה בגלל מרקס, השימוש הנוכחי בהם מתעלם מן המיוחד והמוגדר בתיאוריה שלו על אידיאולוגיות...

לקריאת המאמר

ביטול העבודה - בוב בלאק

אף אחד לא צריך לעבוד לעולם.

עבודה היא המקור לכמעט כל האומללות בעולם. כמעט כל רוע שניתן לנקוב בשמו בא מעבודה, או מחיים בעולם שעוצב לצורכי עבודה. על מנת להפסיק לסבול, עלינו להפסיק לעבוד.

זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לעשות דברים. זה כן אומר ליצור דרך-חיים חדשה המבוססת על משחק...

לקריאת המאמר

מה זה ניכור? - לואיס פוייר

לכל דור ודור היה מושג המפתח האתי שלו, סביבו יכול היה לנסח באופן הטוב ביותר את אשכול בעיותיו הבסיסיות. 'חובה' סיכמה עבור קאנט את משמעות החיים בחברה הפרוסית הביורוקרטית והאדוקה; 'שלום' היה הכמיהה היסודית של הובס שחי באנגליה בזמן מלחמת האזרחים... לפני עשרים וחמש שנים, המושג 'ניצול' היה במוקד רוב בפילוסופיה הפוליטית הסוציאליסטית והליברלית. כיום הוגים רבים מחליפים אותו עם המושג 'ניכור', אשר למעשה נהפך מרכזי לאסכולה הניאו-רוויזיוניסטית של המרקסיזם...

לקריאת המאמר

מה זה קפיטליזם

...אנחנו מנסים להבין את החברה בה אנחנו חיים, הלא היא החברה הקפיטליסטית, באמצעות תיאוריה קוהרנטית. במקום לאפיין אותה באפיונים שונים ונפרדים זה מזה (תחרותית, חשדנית, גזענית, וכו'), אנחנו מנסים להבין מה התהליכים שמאחורי כל המאפיינים הללו (הצבר הון). התיאוריה מאפשרת לנו להבין טוב יותר גם מה דורש שינוי (הכל) וכיצד (מהפכה חברתית, אלא מה?). אין לנו כאן כוונה לבסס את התיאוריה על עובדות ולהציג טיעונים משכנעים להצדיקה, אלא רק להציג את הדברים כפי שאנו רואים אותם...

לקריאת המאמר

ניתן לשלוח מאמרי מקור ותרגום באימייל. ננסה לענות או לפרסם בהקדם.
מאמרים

מה זה ניכור? /// ביטול העבודה /// אידיאולוגיות /// מה זה קפיטליזם


אוב ת.ד. 20559 תל-אביב 6120402